Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenMaria van Fatima in Oss

Zaterdag 25 mei - 14.00 uur - Start in de Grote Kerk

gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2024

De Heraldos del Evangelio, een inter­na­tio­nale katho­lie­ke bewe­ging, reist door Neder­land met het beeld van Maria van Fatima. Deze devotionele rondreis, die de spi­ri­tu­ele bood­schap van de Maagd Maria verspreidt, maakt op zater­dag 25 mei een stop in Oss.

Heraldos del Evangelio

De Heraldos del Evangelio - Herauten van het Evan­ge­lie, herken­baar aan hun witte man­tels en ken­mer­kende kruis, is een Katho­lie­ke Inter­na­tio­nale Vereni­ging van Pau­se­lijk Recht, opgericht door Mgr. João Scognamiglio Clá Dias. Het is actief in 78 lan­den.

Zij or­ga­ni­se­ren gebeds­bij­een­komsten en pro­ces­sies om het geloof te ver­die­pen en de bood­schap van Fatima te ver­sprei­den. In 1917 verscheen de Maagd Maria aan drie her­ders­kin­de­ren in het Portugese dorp Fatima, waarbij zij opriep tot gebed, beke­ring en vrede.

Het kenmerkende kruis van de Heraldos del Evangelio

Welkom van 14.00 tot 16.00 uur

De aan­komst in Oss biedt inwoners de kans om Maria van Fatima te vereren door samen bij het beeld de Rozen­krans te bid­den. Ook is de moge­lijk­heid tot een gesprek met een van der pries­ters van de Heraldos del Evangelio.

De Heraldos del Evangelio nodigen ie­der­een uit om dit bij­zon­dere moment mee te beleven en de spi­ri­tu­ele erfenis van Maria van Fatima te eren.

Details

datum: zater­dag 25 mei 2024
tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
locatie: Koorn­straat 6 Oss
Start in de Grote Kerk, Kerk­straat 15 Oss