Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenOp weg met de Kruisweg

gepubliceerd: dinsdag, 15 november 2022

Niet alleen is het Kruis weg, maar ook de Kruis­weg. Dit klink cryp­tisch, maar toch het is logisch. Enkele jaren terug werd bekend dat de Heilige Geest­kerk aan de Berghemseweg in Oss, in de volksmond Vissers­kerk genoemd, zijn kerkdeuren zou sluiten. Zowel de Wilibrordus Pa­ro­chie als de Poolse pa­ro­chie, De God­de­lijke Barm­har­tig­heid, gingen op zoek naar een andere tempel voor hun vie­rin­gen.

Terwijl wij als Poolse pa­ro­chie al enkele jaren kerken in de Heilig Hart­kerk aan de Krom­straat in Oss en de Vissers­kerk offi­cieel ont­hei­ligd is, vroeg de pastoor begin dit jaar om onze krachten om alle waarde­volle reli­gi­euze attributen over te huizen naar het pa­ro­chie­cen­trum bij de Grote Kerk. Vol beleid hebben wij de pracht­stukken met fluwelen hand­schoentjes over­ge­bracht, waar ze wachten op een nieuwe bestem­ming.

Een van de attributen is de handgemaakte houten Kruis­weg die op de muren rondom in de kerk hing. Aangezien alle kerken binnen de pa­ro­chie al voor­zien zijn van een eigen Kruis­weg vroegen wij de pastoor of de Wil­li­brordus Pa­ro­chie de Kruis­weg zou willen schenken aan een pa­ro­chie in Polen. In het Noordwesten van Polen, niet ver van de Duitse grens en net onder de rook van de haven­stad Szczecin ligt de ge­meen­te Pyrzyce. In een dorp binnen deze ge­meen­te, genaamd Obromino, staat een prach­tige kerk zon­der Kruis­weg. Tenminste, niet lang meer, want... na zorg­vul­dig transport is de Kruis­weg uit de Vissers­kerk inmiddels in Polen aan­ge­ko­men. Hier wordt deze, daar waar nodig en door de jaren heen bescha­digd geraakt, gerestaureerd. Ook wor­den de Neder­landse teksten ver­vangen door de Poolse.

Namens zowel de Poolse pa­ro­chie in Oss alsmede de Poolse pa­ro­chie in Polen danken wij de Wil­li­brordus Pa­ro­chie zeer harte­lijk voor deze prach­tige gift, die bin­nen­kort eer­vol zijn plaats gaat krijgen aan de kerkmuren! Op de foto’s kun je zien hoe deze zorg­vul­dig verpakt zijn en in ont­vangst geno­men. Even­eens een foto van de kerk waar de Kruis­weg komt te hangen.

Stef Koning