Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenBezoek aan de Efteling

gepubliceerd: zondag, 30 oktober 2022

Jaren gele­den waren er een kape­laan en pastoor die met hun idee een sport­park aan te leggen in Kaatsheuvel de basis hebben gelegd voor het ontstaan van de Efteling. Toen de kerk zich na jaren terug trok uit het bestuur werd er af­ge­spro­ken dat jaar­lijks 100 gratis entree kaarten aan het Bisdom zou­den wor­den ge­schon­ken. Dit jaar was onze pa­ro­chie de gelukkige die deze kaarten kreeg toe­bedeeld.

Met een organi­sa­tie­team werd er nage­dacht over hoe en aan wie deze kaarten nu te ver­de­len. Want wees nu eer­lijk, wie wil niet een dagje naar de Efteling. Al snel waren we het eens en werd gedacht aan ge­zin­nen met kin­de­ren die in deze moei­lijke tijd niet de moge­lijk­heid hebben om deze toch vrij dure dagreis te maken. We zochten contact met de Stich­ting leer­geld en de stich­ting eten over.

Enkele reacties van de deel­ne­mers op een rijtje:

...Hey meneer pastoor, ik wou nog effe zeggen, bedankt voor het leuke dagje Efteling. Ik en papa hebben een super dag gehad en genoten, dankjewel liefs...

...Super leuke dag gehad alles was goed gere­geld, dank je wel voor alles. Was echt een geslaagde dag voor ons allen mijn dank is groot, groot...

...Ik heb een super leuke dag beleefd met onze kin­de­ren en we zijn in heel veel attracties geweest en wij zijn ook nog gaan eten en wij hebben nog leuke souvenirs gekocht. Heel erg bedankt voor een gezellig en leuk uitje...

Zo ver­trok­ken we op dins­dag 25 ok­to­ber met een bus, vol blije kin­de­ren en ouders, rich­ting Kaatsheuvel. Het weer was prach­tig en we arriveer­den om 10.00 uur bij de Efteling. Ieder kreeg zijn vrij­kaar­tje met daarbij een gratis tegoed­kaart, te beste­den in het park aan een hapje of drankje. Al snel ging ieder zijn eigen weg naar de attracties of het sprookjesbos. De dag vloog voorbij en om 17.00 uur werd ie­der­een weer bij de bus verwacht. Deze afspraak werd goed opge­volgd. Voldaan en vrolijk zetten we weer koers rich­ting de Grote Kerk in Oss. We kregen veel dank­ba­re en po­si­tie­ve reacties zodat ook wij als organi­sa­tie met een goed gevoel huis­waarts gingen. De opzet om mensen die het echt nodig hebben een on­ver­ge­te­lijke dag te bezorgen was zeker geslaagd. Er zijn voor de mede­mens, is een van de vele taken van onze kerk. Fijn om dat op deze manier te rea­li­se­ren.

Namens de organi­sa­tie:
Pastoor Roland Kerssemakers
koster Richard Radoes
Ans van Schijndel van Eldijk en
diaken Pieter Raaijmakers

tags: efteling