Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenGulden Mis

Hoogfeest van Maria Onbevlekte Ontvangenis

gepubliceerd: vrijdag, 9 december 2022
Gulden Mis
(foto: Wilbert Maximus)

Voor deze gelegen­heid celebreerde Quinten Kerckhofs in alle vroegte in de Heilig hart­kerk in Oss de Gulden Mis. Terwijl het buiten (nog) donker was werd de kerk met alleen kaarslicht verlicht. Met de kaarsen wordt de duisternis doorbroken.

Omdat de mis in alle vroegte was, kwam bij het einde van de vie­ring het daglicht al weer door, een mooie aanvullende symboliek. De tra­di­tio­nele Gulden mis geeft altijd een bij­zon­dere devotionele sfeer. Het is daar­naast ook prach­tig om naar te kijken. De Heilig hart­kerk laat zich uits­te­kend lenen voor deze vie­ring met haar witte muren en een prach­tige hoogaltaar.