Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenLichtjesavond

Donderdag 22 december - 17.00 uur - Eikenboomgaard Oss

gepubliceerd: maandag, 12 december 2022

Op don­der­dag 22 de­cem­ber or­ga­ni­se­ren enkele mensen uit Oss een Lichtjes­avond op begraaf­plaats Eiken­boom­gaard van 17.00 uur tot 19.30 uur. Het ini­tia­tief is van de organi­sa­tie en Pa­ro­chie Wil­li­brordus onder­steunt dit en vindt het mooi dat mensen in de gelegen­heid wor­den gesteld om op de bij­zon­dere avond hun dier­ba­ren op deze manier te gedenken.

De ini­tia­tiefnemers heten u van harte welkom onder het genot van een kop (gratis) warme chocolade­melk en iets lekkers. Ook kunt u dit jaar weer een verlichte ballon kopen voor bij het graf en/of een ballon voor op te laten, deze ballonnen zijn bio­lo­gisch afbreek­baar, dus aan het milieu wordt ook gedacht! Deze zijn te be­stel­len bij Baum Balloons. Tevens is er een moge­lijk­heid om een kerstbal of luxe grafkaarsen voor uw dier­ba­ren te kopen. Ook zal er weer een her­in­ne­rings­boom bij de ingang van de begraaf­plaats wor­den geplaatst, waar u de kerstbal of iets derge­lijks kunt inhangen.

De avond zal in het teken staan van hen die ons zo dier­baar waren en nog steeds zijn. Dat we hen nooit zullen vergeten en onze dier­ba­ren deze avond extra in het licht zetten en alle liefde van uit ons hart zullen sturen. Samen op deze avond verdriet en vreugde delen!!! Een avond waar vooral saam­ho­rig­heid voorop zal staan.

Ter afslui­ting zullen we tussen 19.00 en 19.30 uur ge­za­men­lijk de ballonnen omhoog laten ter nage­dach­te­nis van onze overle­den dier­ba­ren. Wij heten ie­der­een die zich verbon­den voelt, een vooral warm welkom toe. Na­tuur­lijk hoeft u niet al die uren te blijven.

Conctact

  • Marian en Carlo van Boxtel
    Tele­foon: 06 - 20 30 22 31