Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenCeremony of Carols

Dinsdag 20 december - 20.00 uur - Grote Kerk Oss

gepubliceerd: dinsdag, 13 december 2022

Op dins­dag 20 de­cem­ber geeft Vocaal Ensemble Oss zijn laatste kerst­con­cert in de Grote Kerk.

Met uit­zon­de­ring van de lockdown Kerst in 2021, heeft het Vocaal Ensemble Oss jaren achterheen gratis een Kerst­con­cert gegeven voor de inwoners van Oss. Dat was altijd op een zon­dag­mid­dag, gemiddeld tien dagen voor Kerst. Aan deze traditie komt nu een einde.

Als koor kregen we te maken met een dalend en vergrijzend ledenaantal. Grote werken, zoals de Matthäus Passion, kunnen in de hui­dige samen­stel­ling niet meer uitge­voerd wor­den. Vanaf 2011 hebben we dit werk om de twee, later om de drie jaar uitge­voerd samen met pro­fes­sio­nele solisten en een barokorkest. We had­den hiermee graag een traditie willen ves­tigen in Oss. Echter de publieke belang­stel­ling nam af, waardoor het steeds moei­lijker werd om het finan­ciële plaatje rond te krijgen. En min­der koorle­den betekent ook min­der contributie.

Daar­naast bleken er weinig koorle­den meer in de gelegen­heid te zijn om extra tijd en energie in bestuur­lijke functies te stoppen. Zonder een ini­tia­tiefrijk bestuur kan geen enkel koor func­tio­ne­ren. Daarom is besloten op de leden­ver­ga­de­ring van 24 mei 2022 om de vereni­ging per 31 de­cem­ber 2022 op te heffen.

Om niet als een nachtkaars uit te gaan, willen we afsluiten met een “grande finale”, een mooi Kerst­con­cert. Nu op een dins­dag­avond, in ver­band met de WK finale voetbal.

We voeren The Ceremony of Carols uit van Benjamin Britten en wor­den hierin begeleid door Vera Kool op harp. Ze is de vaste harpiste van het orkest van André Rieu. Daar­naast zingen we de eerste delen van de Messiah van Händel, die ver­wij­zen naar de Kerst. Hierin wor­den we begeleid door Jacques van den Dool op piano. En we zingen een aantal kerst­lie­de­ren in het Frans, Engels, (oud)Neder­lands en Duits. Na­tuur­lijk ontbreekt Stille Nacht niet.

We hopen dat u zult genieten van dit concert, en dat het u in een mooie kerststem­ming brengt.

Namens het bestuur van het Vocaal Ensemble Oss,
Leon Koevoets

Details

datum: dins­dag 20 de­cem­ber 2022
tijd: aan­vang 20.00 uur
locatie: Grote Kerk Oss, Krom­straat 109 Oss
entree: gratis

 

Gerelateerde nieuwsberichten

maandag, 5 december 2022Kerstconcert met Musica Humana en 3Klank