Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenWereldjongerendagen Lissabon

gepubliceerd: donderdag, 12 januari 2023

Door Covid enkele keren afgelast zijn ze er dit jaar weer; de wereld­jon­ge­ren­da­gen een groot katho­liek eve­ne­ment waaraan tien­dui­zen­den jon­ge­ren uit de hele wereld deel­ne­men.

Hoewel we als pa­ro­chie H. Willibordus willen proberen een reis te or­ga­ni­se­ren op eigen maat kunt u hier­on­der alvast de nodige in­for­ma­tie vergaren op de speciale web­si­te: