Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenWelkom op de nieuwe site van de parochie

gepubliceerd: woensdag, 18 januari 2023

Vandaag is de nieuwe web­si­te ‘de lucht in gegaan’. Het was al lan­gere tijd de wens om een meer toe­gan­ke­lijke web­si­te te krijgen. Eentje waar men ge­mak­ke­lijker kan vin­den wat men zoekt. De vorige web­si­te zag er welis­waar heel mooi uit, maar de nieuw­si­tems, linkson­der in een hoekje en allerlei andere in­for­ma­tie die je eigen­lijk snel moet kunnen vin­den was nooit prominent in beeld. 

Met deze nieuwe site die gemaakt is door dhr. Wim Koopman, niet alleen web­si­tebouwer, maar ook betrokken katho­liek, hopen we beter en aktueler te in­for­meren. De site is nog niet helemaal af. Er moet nog het een en ander ‘gefinetuned’ wor­den, maar we von­den toch dat we de site zoals hij nu is open­baar kon­den maken. Met dank dus aan dhr. Wim Koopman, Valerie van Vliet en diaken Pieter Raaijmakers. 

Een rubriek om in elk geval in de gaten te hou­den is onder ‘actueel’ - ‘agenda van de pa­ro­chie’; daar staan alle afwijkende vie­rin­gen en andere ac­ti­vi­teiten vermeld.