Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden Macharen
Grote Kerk Oss Heilig Hart Oss Willibrordus Berghem
Servatius Megen Lambertus Haren Petrus' Banden MacharenBedevaart naar Kevelaer

gepubliceerd: woensdag, 10 augustus 2022

Na twee corona­ja­ren, waarin onze bede­vaart naar Kevelaer helaas niet moge­lijk was, pakken we de draad weer op. “Hemel + Aarde aanraken” is het thema voor het bede­vaart­jaar 2022.

Het is een thema dat voor ons in de bede­vaarten naar Kevelaer uit het hart gegrepen is. Hoe mooi ervaren we niet ons samen­zijn in vie­rin­gen als we onze gebe­den van liefde en verdriet ge­za­men­lijk dragen en richten tot Maria Troos­te­res van de bedroef­den. Met hoeveel plezier ervaren we niet ons samen­zijn in Kevelaer bij de diensten, op een terras, in een winkeltje of met het delen van een maal­tijd. Als één grote familie ervaren we elkaar. En juist daar, in dat vieren en ge­za­men­lijk zijn, komen Hemel + Aarde bij elkaar.

Het kruis­te­ken (wat je ook zou kunnen zien als een plus­te­ken) verbindt ons met elkaar in het teken van links naar rechts en boven en bene­den. Zo komen we bij elkaar in Gods naam op de Aarde. Die aarde in het hart van Kevelaer ligt nu even open i.v.m. werk­zaam­he­den, om straks een mooier plein te geven. En in de tussen tijd regelen de Broe­der­schappen de voor­be­rei­dingen om van zater­dag 3 sep­tem­ber een mooie dag te maken en we daar ons kaarsje van geloof, hoop en liefde in de Maria Basiliek Kevelaer kunnen bran­den.

Gaat u ook (weer) mee? Wij hopen u op deze reis graag te ont­moe­ten!

Broe­der­schappen van Ravenstein, Veghel en Oss, met omstreken

Meer in­for­ma­tie

  • Peter en Mia Stoltz- van Lent
    0412 - 45 31 31 of
    06 - 28 95 82 81
Gerelateerde nieuwsberichten

vrijdag, 30 september 2022Bedevaart naar Kevelaer Fotoreportage